O nas

Fundacja PRZESTRZEŃ DLA MUZYKI powstała z pasji do muzycznej edukacji dzieci. Tworzą ją ludzie dla których dziecko zawsze stanowić będzie najistotniejsze ogniwo w szkole. To właśnie dla dziecka Fundacja stara się stworzyć atrakcyjną ofertę edukacyjną, tak aby rozbudzić w najmłodszych zamiłowanie do muzyki i czynnego muzykowania.  Organizujemy różnego rodzaju zajęcia dla dzieci w każdym wieku. Dla najmłodszych proponujemy zajęcia pod nazwą Małe Nutki – to oferta skierowana dla dzieci od 3 do 6 roku życia. Dzieci w wieku 6 -16 lat mogą rozpocząć naukę w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w cyklu 6 lub 4 letnim. Młodzież, która ukończyła I stopień szkoły muzycznej może kontynuować naukę w Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Fundacja jest organem prowadzącym obie szkoły.

Fundacja PRZESTRZEŃ DLA MUZYKI jest również organizatorem wydarzeń artystycznych, cyklu koncetów, współpracuje z placówkami kulturalnymi, edukacyjnymi sukcesywnie rozbudowując swoje działania.

Chcemy dać PRZESTRZEŃ  muzyce tak by mogła być ona naturalnie obecna w życiu naszych odbiorców dodając barw codzienności i podnosząc jej jakość.

Dołącz do nas!

Wejdź w naszą PRZESTRZEŃ i działaj dla dobra drugiego człowieka!

Wszystkie działania Fundacji skupione są wokół muzki i mają na celu szeroko pojętą muzyczną edukację. Chcemy naszą działalnością wychowywać młode pokolenia w szacunku do kultury, a tym samym  w szacunku do siebie nawzajem, zmieniając na lepsze ich przyszłość.

Głównym celem Fundacji PRZESTRZEŃ DLA MUZYKI jest  działalność edukacyjna. Fundacja nie poprzestaje jednak na realizacji tego celu. Organizuje i współorganizuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, cykle koncertów, warsztaty artystyczne. Jest fundatorem stypendiów dla uzdolnionych dzieci. Współpracuje z innymi podmiotami w ramach projektów służących dzieciom i rozwijających ich zdolności. Wszystkie działania skupione są wokół muziki i mają na celu szeroko pojętą muzyczną edukację.

Celem nadrzędnym jest zmiana jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zwiększanie ich wrażliwości na sztukę.