Zespół

Zarząd Fundacji

  • Krzysztof Szmytke – prezes zarządu
  • Anna Tylman – członek zarządu
  • Bartłomiej Gruszczyński – członek zarządu

 

Rada Fundacji

  • Marzena Białobrzeska
  • Mariola Felczak
  • Izabela Jaskólska – Stańczak
  • Aleksandra Kiszka – Stefanek
  • Piotr Arszennik