Zespół

Zarząd Fundacji

  • Kamila Lewicka – prezes zarządu
  • Ewa Badowska – Domagała – członek zarządu
  • Barbara Guran-Szeląg – członek zarządu

Rada Fundacji

  • Janusz Kowalski
  • Zuzanna Ignasiak
  • Izabela Jaskólska – Stańczak
  • Aleksandra Kiszka – Stefanek
  • Marzena Białobrzeska
  • Piotr Arszennik